^ Naar boven

BNG Bank Investors site

Welcome to the investors site of BNG Bank, the Dutch public sector agency (AA+/Aaa/AAA).

BNG Bank is a bank of and for local authorities and public sector institutions. Its specialized financial services help to minimize the cost to the public of social provisions.

 

Dutch landscape

Latest on this site

 

USD 10,000,000,000 commercial paper programme

 

BNG Bank bonds qualify as Level 1 Assets

 

Drawdown Prospectus CAD 250,000,000 2.125% Notes 2014 due 1 October 2019

 

First Supplement to the Base Prospectus Euro 90,000,000,000 Debt Issuance Programme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De informatie in (de bijlage(n) bij) dit bericht (de "informatie") is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor geadresseerde(n). Gebruik van de informatie door derden zonder toestemming van de afzender of geadresseerde(n) is niet toegestaan. Bij onbevoegde ontvangst, gelieve BNG terstond te berichten en de informatie onbruikbaar te maken. BNG staat niet in voor de juiste, volledige en tijdige overbrenging van de informatie. BNG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor welke gevolgen dan ook, waaronder schade, van het gebruik van de informatie op welke wijze dan ook.

**************************************************************************************************

The information contained in (the enclosure(s) with) this communication (the " information") is confidential and only intended for the addressee(s). Use of the information bij third parties without permission of the sender or the addressee(s) is prohibited. In the event of unauthorized receipt, please contact BNG promptly and render all information unfit for use. BNG does not quarantee the correct, complete and timely transmission of the information. BNG accepts no liability for any consequences, including loss, of using the information in what ever way.